English
 
ÜYE OLUN
 
Open eğitimlerimizden ve tüm yeniliklerden haberdar olun.
 
 
EĞİTİM PROGRAMLARI
 
  . YÖNETİM GELİŞTİRME
 
. SATIŞ VE PAZARLAMA
 
. BECERİ GELİŞTİRME
 
. EXECUTİVE MANAGEMENT
 
. KOÇLUK HİZMETLERİ
  SATIŞ VE PAZARLAMA
   
  Yöneticiler, Yönetici Adaylarına iş hayatında etkili,farklı ,başarılı bir yönetici olmasının
sağlanması hedef belirlemesi, inisiyatif almasının yanı sıra Lider ve Koç vasıflarına haiz
olmasının sağlanmasıdır.
   
 
  Merchandising     Pazarlama iletişi stratejileri
  Müşteri odaklılık   Temel bankacılık pazarlama yönetimi
  Etkin ilişki yönetimi ve satış   Satış ekipleri ve bölge yönetimi
  Churn ve şikayet yönetimi   Satış yönetimi ve iş geliştirme
  Etkin marka pozisyonlama
ve fiyatlandırma teknikleri
  Yeni anlayışla satış yönetimi
 
 
 


Pazarlama İletişi Stratejileri

Pazarlamacı mısınız ? Günümüzde, CEO’dan Stajyer’e kadar bu soruya herkes etrafı çınlatan bir “ Evet ! ” cevabı vermek zorunda. Neticede, pazarlamanın tanımı , müşteri ihtiyaçlarının tatmini için fikirlerin, ürünlerin ve hizmetlerin tanımlanması, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımı aşamalarını içeriyor.

 

Bu tanımın herhangi bir yerine dahil olmamanız mümkün olabilir mi? Günümüzde, pazarlama faaliyeti sadece pazarlama departmanının sorumluluğunda değildir. Aksine, organizasyon içerisinde yer alan herkesin pazarlamacı gibi hareket etmesi ve kendine şu dört soruyu sorması beklenir : “ Müşterilerimiz kim ? Ne istiyorlar ya da neye ihtiyaçları var? Biz bu ihtiyaçları rakiplerimizden daha iyi bir biçimde nasıl karşılayabiliriz ? Ve son olarak, bu ihtiyaçları kar edecek biçimde nasıl karşılayabiliriz ? ” Ve bu soruları sorduktan sonra, herkesten cevaplara göre pozisyon alması beklenir.

Pazarlama İletişimi işlevinin finansal olarak ölçülebilir satış ve karlılık hedeflerine hizmet edebilmesi için diğer birimlerle uyum içinde çalıştırılması gerekmektedir.

 
 
 
  PROGRAM HEDEFLERİ

Bu alanda verilen eğitimin hedeflediği asıl fayda, programa katılan kişilerin görev yaptığı kuruluşlardaki pazarlama iletişimi işlevinin;

• “Satış” başta olmak üzere, diğer tüm departmanlar ile daha verimli bir eşgüdüm içinde çalışmasının önemini benimsemeye başlaması

• Satış ve karlılık hedefleri ile ilgili finansal sorumluluk taşıyarak şirkette üretilen değere katkısının ölçülebilir hale gelmesi

şeklindedir.

Eğitim programı, üniversitelerde okutulan ve tüm topluma bir "Bilim dalı" olarak tanıtılan "Halkla İlişkiler" derslerindeki konuların birer tekrarı olmaktan ziyade, gerek Pazarlama İletişimi araçlarının gerek Pazarlama İletişimi İşlevinin (Departmanının) daha verimli ve sonuca yönelik çalışmasına yönelik tavsiyelerden oluşmaktadır. Söz konusu eğitim, sadece aynı kuruluştan gelen katılımcılara verilmekte ve bazı sınıf çalışmalarıyla da desteklenip pekiştirilmektedir.

   
 
 
  KİMLER KATILMALI

Bu program, iki ayrı grubun ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Kurum içinde Pazarlama Departmanı dahilinde çalışan kişiler, pazar analizi ve strateji geliştirmeye yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım vasıtasıyla pazarlama iletişimi becerilerini geliştirecekler.

Diğer departmanlarda çalışan kişiler ise, pazarlama iletişiminin şirketin genel başarısına olan katkısını inceleyecek ve pazarlama iletişimi araçları hakkında bilgi sahibi olacaklar.