English
 
ÜYE OLUN
 
Open eğitimlerimizden ve tüm yeniliklerden haberdar olun.
 
 
EĞİTİM PROGRAMLARI
 
  . YÖNETİM GELİŞTİRME
 
. SATIŞ VE PAZARLAMA
 
. BECERİ GELİŞTİRME
 
. EXECUTİVE MANAGEMENT
 
. KOÇLUK HİZMETLERİ
  BECERİ GELİŞTİRME
   
  Yöneticiler, Yönetici Adaylarına iş hayatında etkili,farklı ,başarılı bir yönetici olmasının
sağlanması hedef belirlemesi, inisiyatif almasının yanı sıra Lider ve Koç vasıflarına haiz
olmasının sağlanmasıdır.
   
 
  İletişim bir sanattır     Duygusal zeka
  Sunum becerileri   Eğitimcinin eğitimi
  Etkin raporlama teknikleri   Takım çalışması
  Müzakere becerileri   Yaratıcı düşünme
  Telefonda iletişim ve problem çözme   Zor kişiler ile başa çıkma
  Etkileme,ikna ve ilişki yönetimi      
 
 
 


Eğitimcinin Eğitimi

Kamu ve özel kuruluşlarda çalışacak her kademedeki yöneticilerin sahip olması gereken nitelikler arasında bir çok ortak nokta bulunmaktadır. İş yaşamına katılan birey, ekonomik gelir sağlamanın yanında bedensel ve zihinsel aktiviteler, toplumsal iletişim, kendini değerli hissetme, güven duyma gibi temel insan gereksinimlerinin önemli bir bölümünü hizmet ettiği kurumda bulmak ister.

 

Yöneticiler, sadece örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi değil, aynı zamanda örgütün mal ve hizmet üretiminde en önemli unsur olan insan kaynağını nasıl daha verimli, etkili ve mutlu bir şekilde çalıştırabileceğini sorgular, araştırır, yöntem ve tekniklerini geliştirirse ve bunu da yönetiminde yaşatabilirse istenilen yönde bir yönetim sağlamış olur.

 
 
 
  PROGRAM HEDEFLERİ

• Kişisel, mesleki ve organizasyonel seviyedeki eğitim ihtiyacını belirlemek

• Bilgi ve beceri geliştirme ihtiyacını karşılayacak eğitim programlarını tasarlamak veya tedarik etmek

• Eğitim metodunu farklı öğrenme tarzlarına adapte etmek

• Öğrenmeyi destekleyecek uygun kaynakları hazırlamak ve geliştirmek

• Öğrenmeyi kolaylaştıran bir ortam yaratmak

• Grup içinde öğrenmeye olanak sağlamak

• Farklı tekniklerden yararlanarak grup içi öğrenmeyi kolaylaştırmak

• Belirli bir eğitim/geliştirme faaliyetini değerlendirmek

• Eğitim ve geliştirme programlarını verimli ve etkin bir biçimde uygulamak

• Eğitim maliyetlerini çıkarmak

• Eğitim olanakları konusunda fırsat eşitliğini sağlamak ve sürdürmek

• Eğitim ve geliştirme faaliyetleri dahilinde kişisel bilgi ve becerilerini değerlendirmek ve geliştirmek

   
 
 
  KİMLER KATILMALI

Sunum, eğitim ve iletişim becerilerini daha etkin ve verimli şekilde kullanmayı amaçlayan profesyoneller için tasarlanmıştır. Eğitimciler, Yöneticiler, kurum içinde İnsan Kaynakları fonksiyonunu yürütmekle ve/veya eğitim tasarlamakla görevli profesyoneller katılımcı olabilir.