English
 
ÜYE OLUN
 
Open eğitimlerimizden ve tüm yeniliklerden haberdar olun.
 
 
EĞİTİM PROGRAMLARI
 
  . YÖNETİM GELİŞTİRME
 
. SATIŞ VE PAZARLAMA
 
. BECERİ GELİŞTİRME
 
. EXECUTİVE MANAGEMENT
 
. KOÇLUK HİZMETLERİ
  BECERİ GELİŞTİRME
   
  Yöneticiler, Yönetici Adaylarına iş hayatında etkili,farklı ,başarılı bir yönetici olmasının
sağlanması hedef belirlemesi, inisiyatif almasının yanı sıra Lider ve Koç vasıflarına haiz
olmasının sağlanmasıdır.
   
 
  İletişim bir sanattır     Duygusal zeka
  Sunum becerileri   Eğitimcinin eğitimi
  Etkin raporlama teknikleri   Takım çalışması
  Müzakere becerileri   Yaratıcı düşünme
  Telefonda iletişim ve problem çözme   Zor kişiler ile başa çıkma
  Etkileme,ikna ve ilişki yönetimi      
 
 
 


Yaratıcı Düşünme

Yaratıcı düşünme, bilgi çağının öne çıkan kavramlarından biri. 1950'li yıllarda eğitim bilimcilerin akademik düzlemde tartışmaya başladıkları bu kavram; artık ekonomiden, siyasete, siyasetten teknolojiye kadar çeşitli disiplinlerin sihirli ve gizemli iki sözcüğü. Oysa düşünme ve yaratıcı düşünme, insanlık tarihi kadar köklü bir gelişim sürecinden bugüne gelmekte.

 

Ancak bugüne kadar insanlığın ürettiği bilgi birikiminin, gelecek yirmi yıl içinde bin katının üretileceği tahminleri, bugün için "yaratıcı düşünmeye atfedilen önemin büyüklüğünü de kanıtlamakta.

Bireyler sadece önlerindeki hedefe odaklanırlarsa, denenmiş yolları kullanır ve “acemi zihni” olarak adlandırılan zihinsel özelliğin getireceği taze bakış açısından mahrum kalırlar. Yaratıcılık kapsamlı bir yeni fikir arayışından doğar, ardından bu fikirlerin içinde gerçekten özgün ve peşinden gitmeye değer olanları seçebilmek gerekir.

 
 
 
  PROGRAM HEDEFLERİ

• Kurum içinde, başarılı iş fırsatlarına dönüştürülebilecek yeni fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayan, yenilik ve yaratıcılığı besleyen bir düşünce iklimi yaratmak

• Çalıştığınız ortamda yaratıcılığa verilen desteği değerlendirmek

• Yaratıcılık potansiyelini arttırmak ve yaratıcılığı üretkenliğe dönüştürmek için ortam oluşturmak

• Tutumları, grup normlarını ve fiziksel ortamı inovatif ürünlerin yaratımını destekleyecek şekilde yeniden biçimlendirmek

   
 
 
  KİMLER KATILMALI

Program, kurum içindeki faaliyet alanları ve pozisyonları ne olursa olsun günümüz iş dünyasında başarılı olmayı ve öne çıkmayı hedefleyen tüm profesyoneller için tasarlanmıştır.